Częstochowa – miasto wielu legend

Written by
Historia Częstochowy sięga XIV wieku, kiedy powstała Stara Częstochowa. Natomiast dopiero w 1826 roku powstało miasto, które znamy dziś. W wyniku połączenia Starej Częstochowy z pobliską Częstochówką powstała jedna miejscowość. Dziś Częstochowa jest jednym z największych ośrodków gospodarczych, kulturalnych i administracyjnym w regionie województwa śląskiego. W mieście znajduje się Jasna Góra, która objęta jest przez środowisko chrześcijańskie w Polsce wielkim kultem. Miejsce czczone i odwiedzane przez wierzących z całego świata. Każdego roku w sierpniu miejsce to odwiedzają zorganizowane pielgrzymki z całego kraju.

Częstochowa – geografia i ukształtowanie terenu

Częstochowa położona jest na bardzo zróżnicowanym terenie, ponieważ miasto leży na styku trzech mezoregionów geograficznych: Wyżyny Częstochowskiej (zwanej Jurą), Obniżenia Górnej Warty oraz Wyżyny Wieluńskiej. Wszystkie te mezoregiony należą do Wyżyny Śląsko-Krakowskiej, która przez geologów uważana jest za jedną z najbardziej interesujących krain w Polsce. W mieście dominuje wysokość bezwzględna 250-270 m n.p.m. Najwyższym szczytem jest Góra Ossona, która wznosi się nad Częstochową na wysokość 316,7 m n.p.m. Natomiast najniżej położony punkt znajduje się nad rzeką Wartą i wynosi 236 m n.p.m. Geologicznie obszar miasta jest bardzo zróżnicowany i składa się ze żwiru, piasku, gliny oraz wapienia. Częstochowa, jak i cała Polska, leży w strefie klimatu umiarkowanego. Miasto jednak należy do jednych z najbardziej wietrznych regionów w kraju. Okres bez wiatru to tylko 9% dni w całym roku. Najcieplejszymi miesiącami jest czerwiec, lipiec i sierpień, kiedy średnia temperatura przekracza ponad 20 stopni. Natomiast najzimniejszym miesiącem jest styczeń ze średnią temperaturą wynoszącą -1 stopnień. Ze względu na zmiany klimatu, które dotykają cały świat, w Częstochowie od kilku lat notuje się dodatnie temperatury przez cały rok.

Częstochowa – zabytki i turystyka

Częstochowa ze względu na swoją długowieczną historię posiada duży dorobek architektoniczny, który przetrwał od epoki Średniowiecza. Oprócz zabytkowych budowli miasto wychodzi na przeciw młodemu pokoleniu, proponując bogatą ofertę kulturalną. Do najważniejszych atrakcji turystycznych w Częstochowie należą m.in.:
  • Jasna Góra – jest to zespół klasztorny zakonu paulinów. Największy i bardziej znany zabytek Częstochowy. Miejsce czci i kultu milionów wiernych.
  • Aleje Najświętszej Maryi Panny – główna ulica w centrum miasta, która powstała w XIX wieku. W zabudowie przeważają kamienice klasycystyczne.
  • Stary Rynek – ze średniowiecznej zabudowy przy Rynku zachowały się kamienice wschodniej i północnej pierzei. Reszta (wraz z Ratuszem) zostały spalone podczas Potopu Szwedzkiego.
  • Bazylika Metropolitalna Świętej Rodziny – neogotycka katedra, która ujmuje zwiedzających ciszą, spokojem i niezwykłymi rzeźbami świętych.
  • Kościół Św. Jakuba Apostoła – niesamowita budowla sakralna, która znajduje się na placu Biegdańskiego. Dawniej świątynia pełniła rolę cerkwi prawosławnej.

Częstochowa – miasto wielu legend

Najpopularniejszą legenda w Częstochowie jest opowieść o nazwie miasta. Według legendy miejscowość zawdzięcza swoją nazwę założycielowi osady, który nazywał się Częstoch. Jest to tylko miejsca legenda, żadne źródła nie potwierdziły, czy taka osoba faktycznie istniała. Warto podkreślić, że obok historycznej Starej Częstochowy istniała osada o nazwie Częstochówka. Po ich połączeniu powstała Częstochowa, jaką znamy dziś. Miasto przeżyło wielki rozwój w wieku XIV, dzięki bardzo dobremu położeniu, które łączyło szlak między Małopolską a Wielkopolską. Mimo dynamicznemu rozwojowi gospodarczemu Częstochowa była dość burzliwym regionem. W latach 1370-1393 miasto stanowiło lenno Władysława Opolczyka. W tamtych czasach został ufundowany również klasztor na Jasnej Górze, z którym władze Częstochowy wielokrotnie procesowały się w sprawach łamania praw miejskich przez zakon i zagarniania zysków z handlu z pielgrzymami. Kolejny rozwój miasta nastąpił w XVI wieku za sprawą Zygmunta I, który nadał miastu liczne przywileje. Niestety w XVII wieku miast, tak samo, jak cała Europa, zostało dotknięte epidemią dżumy, w wyniku czego zmarłą znaczna część populacji. Obecnie Częstochowa jest polską stolicą katolicyzmu. Jest to miejsce, w którym odbywa się wiele wydarzeń krajowych i międzynarodowych o charakterze religijnym. Jednym z największych wydarzeń zorganizowanych była ostatnia msza święta w ramach VI Światowego Dnia Młodzieży, kiedy to w 15 sierpnia 1991 roku odwiedził Jan Paweł ll. Msza zgromadziła 1,5 mln wiernych. Tego samego dnia papież otrzymał od władz miasta klucz do jego bram oraz tytuł honorowego obywatela. Tym samym Częstochowa stała się pierwszym miastem na świecie, od którego Jan Paweł ll przyjął takie wyróżnienie.
Article Categories:
Częstochowa

Dodaj komentarz